ANBI-status

Communauteit H.Panteleimon als ANBI-instelling

Stichting ter Bevordering van de Orthodoxe Eredienst in Friesland als ANBI-instelling
U kunt ons financieel steunen door een gift over te maken op onze bankrekening of door te kiezen voor een Periodieke Uitkering.

Een Periodieke Uitkering betekent: een vaste gift beloven over minstens 5 jaren. Het is niet meer nodig om een P.U. bij een notaris te laten opmaken, u kunt een formulier downloaden van de internet site van de Belastingdienst. Dit formulier heet: Overeenkomst Periodieke gift in geld.

Bankrekening:  NL41 RABO 0137 7380 56 - ten name van : Stichting Bevordering Orthodoxe Eredienst, Kollumerpomp