Communauteit H.Panteleimon als ANBI-instelling


Naam
Communauteit H.Panteleimon; vestigingsplaats Kollumerpomp, sinds september 1988.

RSIN-nummer: 824155968

Contactgegevens
Bezoekersadres van de Kapel : Brongersmaweg 15, 9293 LX Kollumerpomp.
Het postadres is het adres van de dienstdoende priester: priester Nikolaas Lucassen, Brongersmaweg 15, 9293 LX Kollumerpomp.
Website: http://www.orthodoxfriesland.nl
E-mail: mail@orthodoxfriesland.nl

Bestuurssamenstelling
Het dagelijks bestuur van de Communauteit ligt ambtshalve bij de dienstdoende priester. Hij wordt bijgestaan door één persoon, die als penningmeester fungeert en die aan het einde van het jaar het verslag over de inkomsten en uitgaven van de kerkelijke gelden opstelt.

Het beleidsplan
De Communauteit van de H.Panteleimon tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het houden van Vieringen. Het streven is om in zoveel mogelijk weekenden per jaar op zaterdag de Vespers en op zondag de Goddelijke Liturgie te vieren, evenals op de grote Feesten van het Kerkelijk Jaar.
Individuele gelovigen worden terzijde gestaan door gesprekken en Sacramenten, zoals Doop, Huwelijk, Biecht, Ziekencommunie en Ziekenzalving.

Het beleidsplan van de Stichting "Orthodoxe Kerk in Nederland - vertegenwoordiging van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie in de Benelux" kunt u vinden via deze link: http://www.orthodoxekerk.net/pages/sub/94319/ANBI_informatie_OKIN.html.

Het beloningsbeleid
De Communauteit betaalt geen salarissen of vergoedingen en werkt alleen met vrijwilligers.

Doelstelling
De Communauteit heeft ten doel: de bevordering van de orthodoxe eredienst in Friesland in de Nederlandse en/of Friese taal; waarbij onder eredienst wordt verstaan: een eredienst volgens de regels en gebruiken van de Oosters-Orthodoxe Kerk, door en in een kerkelijke gemeenschap die leeft in sacramentele eenheid met het Oecumenisch patriarchaat van Constantinopel.
De Communauteit maakt deel uit van het Aartsbisdom der Russisch-Orthodoxe Kerken in West-Europa van het Oecumenisch Patriarchaat.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten (2014)
De Communauteit van de H.Panteleimon heeft in het afgelopen jaar in vrijwel alle weekenden en tevens op de grote Feesten en het patroonsfeest (27 juli) de H.Diensten gevierd.

Financiële verantwoording
De inkomsten van de Communauteit van collecte, kaarsen en prosforen (offerbroodjes) gaan rechtstreeks naar de rekening van de Stichting ter bevordering van de orthodoxe eredienst in Friesland.

Beknopt overzicht van de voorgenomen bestedingen (begroting)
De inkomsten van de Communauteit gaan rechtstreeks naar de rekening van de Stichting ter bevordering van de orthodoxe eredienst in Friesland.