Stichting ter Bevordering van de Orthodoxe Eredienst in Friesland als ANBI-instelling


Naam
Stichting ter bevordering van de orthodoxe eredienst in Friesland; vestigingsplaats gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland, sinds 22-02-1995.

RSIN-nummer: 815782731

Contactgegevens
F.W.Lucassen, Brongersmaweg 15, 9293LX Kollumerpomp
E-mail: mail@orthodoxfriesland.nl

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de Stichting bestaat uit F.W.Lucassen, voorzitter, en J.W.Lucassen-Bos, secretaris/penningmeester.

Het beleidsplan
a) Geldwerving: de inkomstenbronnen bestaan uit vrijwillige maandelijkse bijdragen, giften en de inkomsten van de Communauteit, zoals collecte en verkoop van kaarsen en prosforen (offerbroodjes).
b) Beheer van vermogen: de jaarlijkse inkomsten worden voor een deel besteed aan de benodigdheden voor de Heilige Diensten. Het resterende bedrag gaat naar een spaarrekening, bedoeld voor een toekomstig kerkgebouw.

Het beloningsbeleid
De bestuurders van de Stichting krijgen niet betaald voor hun werkzaamheden.

Doelstelling
De Stichting heeft ten doel: de bevordering van de orthodoxe erediensten in Friesland in de Nederlandse en/of Friese taal en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords; waarbij onder orthodoxe eredienst wordt verstaan: een eredienst volgens de regels en gebruiken van de Ooster-Orthodoxe Kerk, door en in een kerkelijke gemeenschap die leeft in sacramentele eenheid met het Oecumenische Patriarchaat van Constantinopel.

FinanciŽle verantwoording
De jaarlijkse inkomsten worden besteed aan uitgaven ten behoeve van de eredienst. Het resterend bedrag staat op een spaarrekening bedoeld voor een toekomstig kerkgebouw.