Heiligen
van de Lage Landen

(Klik op een ikoon om te vergroten)10 sept. De heilige Theodoardus van Maastricht († 670) was de 19e bisschop van Maastricht. Hij zou een leerling zijn geweest van Sint Remaclus abt van Solignac die ook het klooster Stavelot-Malmédy heeft gesticht waar hij Theodardus benoemde tot abt. Daarna volgde Theodardus zijn leermeester op als bisschop van Tongeren-Luik-Maastricht. Op een reis maar Speyer is hij vermoord; later werd hij in Luik begraven.
Meer informatie in Wikipedia en op Heiligennet.

Bron afbeelding: www.flickr.com.
12 sept. De heilige Guido van Anderlecht († 1012) was eerst koster in de Onze-Lieve-Vrouwekapel te Laken, maar later werd hij koopman. Vervolgens ondernam hij een pelgrimstocht naar Jeruzalem en Rome. Hij kwam zwaar ziek terug van een bedevaart. Op 12 september 1012 stierf hij te Anderlecht aan dysenterie. Kort na zijn dood gebeurden er talrijke wonderen aan zijn graf. Zijn verering groeide daardoor gestaag en heden ten dage wordt hij vereerd in de kloosterkerk van Anderlecht.
Meer informatie in Wikipedia en op Heiligennet.

Bron afbeelding: Wikipedia.
17 sept. De heilige Lambertus van Maastricht († 700) was bisschop van Maastricht (Tongeren). In het gezelschap van Willibrord predikte hij het evangelie aan de heidenen in het huidige Noord-Brabant. Hij werd vermoord in Luik en is eerst in Maastricht en later in Luik begraven; hij werd al snel als martelaar vereerd.
Meer informatie in Wikipedia en op Heiligennet.

Bron afbeelding: www.allmercifulsavior.com
1 okt. De heilige Bavo (oorspronkelijk Allowin of Alwin) van Gent - kluizenaar; † ca 660. Hij was een zoon van Pippijn I van Landen en dus een broer van de H. Gertrudis van Nijvel en de H. Begga. Na de dood van zijn vrouw werd hij monnik in de latere Sint-Baafsabdij; daarna werd hij kluizenaar in een boom en nadien in een bos nabij de abdij.
Meer informatie in Wikipedia en op Heiligennet.

Bron afbeelding: www.flickr.com.
7 nov. De heilige Willibrord (ook Wilbert; als bisschop Clemens-Willibrordus) van Utrecht (ook van Echternach), bisschop & eerste geloofsverkondiger Nederland; † 739. In 695 werd hij tot aartsbisschop der Friezen gewijd, met zetel in Utrecht. Van daaruit bezocht Willibrord een groot gebied dat zich uitstrekt van de Lauwerszee tot België en Luxemburg toe. Hij is ook de stichter van de abdij van Echternach; hier ligt hij ook begraven.
Meer informatie in Wikipedia en op Heiligennet.

Bron afbeelding: The Orthodox Pages.
12 nov. De heilige Lebuïnus (ook Liafwin) was een Angelsaksische missionaris uit de achtste eeuw. Hij verbleef het grootste gedeelte van zijn leven in de Lage Landen om in het gebied van het huidige Gelderland en Overijssel de Saksen te kerstenen. Als onderdeel van zijn activiteiten stichtte hij diverse kerken in het gebied. Hij overleed omstreeks 773 en werd begraven in een door hem gesticht kerkje in Deventer, die later uitgroeide tot de huidige Grote of Lebuïnuskerk.
Meer informatie in Wikipedia en de OKKN.

Bron afbeelding: Wikipedia.
14 nov. De heilige Alberik van Utrecht († 784) stamt uit het koninklijke geslacht der Karolingers en werd vermoedelijk in Friesland geboren. Nadat hij eerst benedictijnermonnik en prior in Keulen werd, volgde hij in 777 zijn oom Gregorius op als tweede bisschop van Utrecht. Met zijn benoeming begint het bisdom Utrecht als een vaste zetel met een gevestigde organisatie. Alberik I verrichtte succesvol missionariswerk in Friesland, waarbij hij desondanks de dood vond.
Meer informatie in Wikipedia.

Bron afbeelding: www.flickr.com/.
28 nov. De heilige Oda († 726) was een Ierse of Schotse blinde koningsdochter, die na het graf van de heilige Lambertus van Maastricht in Luik bezocht te hebben, genezen werd. Haar vader wilde haar vervolgens uithuwelijken, maar ze vluchtte naar de Brabantgouw, waar ze zich na een aantal omzwervingen in het latere Sint-Oedenrode als kluizenaar vestigde.
Meer informatie in Wikipedia en op DVN.

Bron afbeelding: www.ikonenschilder.nl.
29 nov. De heilige Radboud (eigenlijk: Radbod) is medio 9e eeuw geboren uit een aanzienlijke Frankische familie in de buurt van Namen. Zijn moeder was van Friese afkomst en een afstammelinge van de Friese koning Radboud († 719). In 899 werd Radboud tot bisschop van het bisdom Utrecht gekozen. Omdat Utrecht door de Noormannen was verwoest, resideerde hij niet daar maar in Deventer. Hij stierf op 29 november 917 in Ootmarsum en is begraven in de huidige Grote of Lebuïnuskerk van Deventer. Zijn naamdagen zijn 29 november en 25 juni (de dag van zijn translatie).
Meer informatie in Wikipedia en op Heiligennet.

Bron afbeelding: parochie H.Nikolaas van Myra, Amsterdam.
3 dec. De heilige Walfridus (Walfried) was een inwoner van Bedum in de provincie Groningen die waarschijnlijk leefde in de 10e of 11e eeuw. Volgens zijn vita bracht Walfridus het christendom naar Bedum en zorgde hij voor een rechtssysteem. Hij zou samen met zijn zoon Radfridus tijdens een inval van de Noormannen zijn vermoord. Op de plaats van hun graven werd een kapel opgericht en beiden werden als martelaars vereerd. Bedum werd zo een van de grootste pelgrimsoorden van Noord Nederland.
Meer informatie in Wikipedia en op Heiligennet.

Bron afbeelding: Meertens Instituut en www.flickr.com.

11 dec. De heilige Hunger was bisschop van Utrecht van ca. 854 tot 866. Op de vlucht voor de Noormannen woonde hij een groot deel van zijn leven in Sint-Odiliënberg, Prüm (D) en ten slotte in Deventer. Volgens de traditie is Hunger een godvruchtig man geweest die zich, in tegenstelling tot zijn voorgangers, niet met zelfzuchtige familiepolitiek inliet. Hij stierf in 866.
Meer informatie in Wikipedia en op Heiligennet.

Bron afbeelding: www.flickr.com.
17 dec. De heilige Begga was een dochter van Pepijn van Landen († 639; feest 21 februari) en de heilige Iduberga († 652; feest 8 mei). Haar zus is de bekende Sint Geertruida van Nijvel († 659; feest 17 maart). Zij huwde met Ansegisus, die een zoon was van Sint Arnoldus van Metz († 641; feest 18 juli). Hun zoon, Pepijn van Herstal († 714), zou de stamvader worden van de Karolingers. Na de dood van haar man besloot Begga haar leven en haar bezit in dienst van God te stellen. Zij maakte een pelgrimstocht naar Rome. Na terugkomst besloot zij in de plaats Andenne aan de Maas net als in Rome zeven kerken te bouwen. Bij één ervan stichtte zij in 691 een klooster. Dat leidde zij als abdis tot aan haar dood
Meer informatie in Wikipedia en op Heiligennet.

Bron afbeelding: Wikipedia
24 dec. De heilige Irmina (ook Ermina, Erwine, Hermine of Irma) van Trier (ook van Öhren); abdis; † ca 708. In samenwerking met Sint Willibrordus stichtte zij in 698 de benedictinessenabdij te Echternach. Toen zij weduwe werd, trad zij als kloosterlinge in te Öhren bij Trier. Daar moet zij kort voor 710 op een 24e december gestorven zijn. Sindsdien werd het klooster dan ook 'Öhren-Sankt-Irminen' genoemd. Zij werd bijgezet in Weissenburg in de Elzas. Zij is de overgrootmoeder van de H.Gregorius, de latere bisschop van Utrecht († 775).
Meer informatie in Wikipedia en op Heiligennet.

Bron afbeelding: www.allmercifulsavior.com.
4 jan. De heilige Faraïldis (Veerle) van Gent († ca 740) legde een gelofte van maagdelijkheid af, maar werd zij tot een huwelijk gedwongen met een edelman. Zij werd mishandeld omdat zij haar gelofte van maagdelijkheid trouw bleef en 's nachts in de kerk ging bidden. Zelfs als weduwe was zij nog maagd. In 754 werd haar relikwie vanuit Bruay (bij Valenciennes) overgebracht naar de Sint-Baafsabdij te Gent, wat een intense vereringscultus inluidde.
Meer informatie in Wikipedia en op Heiligennet.

Bron afbeelding: Flickr.
8 jan. De heilige Goedele werd rond 650 geboren in het Vlaamse Ham, bij Aalst (of in de Brabantse plaats Hamme) als dochter van Sint Amalberga († ca 690; feest 10 juli) en Sint Witger († 690; feest 10 juli). Ook de andere twee kinderen uit dit gezin zouden later als heiligen worden vereerd: Reinhildis van Kontich († 8e eeuw; feest 16 juli) en Emebertus van Cambrai († ca 715; feest 15 januari). Goedele's peettante was Sint Geertruida van Nijvel († 659; feest 17 maart). Haar opvoeding kreeg ze als kluizenares in het klooster van haar peettante. Nadat deze was overleden, keerde Goedele naar het ouderlijk huis terug en legde de gelofte van zuiverheid af.
Meer informatie in Wikipedia en op Heiligennet.

Bron afbeelding: www.allmercifulsavior.com.
13 jan. De heilige Designatus van Maastricht († ca 437) was de vierde bisschop van Maastricht en oefende zijn taak uit van 413 tot zijn dood. Historisch gesproken is er in het geheel niets over hem bekend behalve de vermelding van zijn naam op de lijst van bisschoppen. Meer informatie in Wikipedia.

Bron afbeelding: www.flickr.com.
2 febr. De heilige Adalbald (Albold, Adelbaldus) was de echtgenoot van Richtrudis en de vader van Eusebia, Maurontius, Clotsildis en Adalsindis, die alle vijf als heilig beschouwd werden. Adelbald was afkomstig uit de streek van Dowaai (Douai) en was een zoon of een kleinzoon van de heilige Gertrudis de Oude. Hij diende aan de hoven van de Merovingische koningen Dagobert I en Clovis II. Adelbald bleef in onmin leven met de familieleden van zijn echtgenote, en werd tenslotte omstreeks 650 bij Périgueux door hen vermoord. Hij wordt vereerd als martelaar.
Meer informatie in Wikipedia en op Heiligennet.
6 febr. De heilige Amandus werd rond het jaar 590 geboren in een adellijke familie in Zuid-West-Frankrijk en leefde lange tijd als kluizenaar in Bourges. Na een bedevaart naar Rome, werd hij in Frankrijk in 628 tot missiebisschop gewijd. Hij missioneerde in Gent en langs de oevers van de Schelde. In 647 werd hij bisschop van Maastricht. Hij stichtte diverse kloosters en kerken. Hij was de persoonlijke raadsman van de heilige Ida van Nijvel. Ida's zoon, Allowin van Haspengouw, beter bekend als Bavo, trad toe tot het klooster dat later zou uitgroeien tot abdij en naar hem werd genoemd. Amandus stierf op 6 februari 675 of 676 in de abdij van Elnone, Saint-Amand-les-Eaux in Noord-Frankrijk.
Meer informatie in Wikipedia, op Heiligennet en Bert's geschiedenissite.

Bron afbeelding: Heilige Amandus kerk.
1 maart. De heilige Suïtbertus
Meer informatie in Wikipedia en op Heiligennet.

Bron afbeelding: Hüsstege Iconen
5 maart. De heilige Piran, bisschop van Padstowe (Cornwall), † 480. Meer informatie in Wikipedia.

Bron afbeelding: O.O.D.E.
10 maart De heilige Himelin (Hymelin, Himelinus) († Vissenaken, 750) was een Schotse priester die op de terugreis van een pelgrimage naar Rome ziek werd in Vissenaken (in de huidige gemeente Tienen in België). Volgens de traditie was hij de broer van Rombout, de patroon van Mechelen.
Meer informatie in Wikipedia (EN).

Bron afbeelding: Wikipedia.
17 maart Gertrudis van Nijvel (626 - 659), ook Geertrui, Geertuida of Gertrud, was een vroeg-middeleeuwse heilige en abdis. Zij werd geboren als dochter van Pepijn van Landen, hofmeier van de koningen van Austrasië. Haar moeder was de heilige Ida van Nijvel, en ze is een zuster van de heilige Begga en de heilige Allowin van Haspengouw. In 640 stichtte haar moeder, die inmiddels weduwe geworden was, de abdij van Nijvel, waar Gertrudis intrad en op 20-jarige leeftijd abdis werd. Totaal verzwakt door het vele vasten en waken droeg ze de bediening van het ambt van abdis op 30-jarige leeftijd over aan haar nicht Wilfetrudis en stierf zij drie jaar later.
Meer informatie in Wikipedia, op Heiligennet.

Bron afbeelding: All-Merciful Saviour Orthodox Mission.
19 maart De heilige Landoald (ook Landoalt of Landowaldus) van Gent (ook van Wintershoven); priester & geloofsverkondiger, afkomstig uit Lombardije († ca 668), samen met de martelaren Adrianus & Julianus, de diaken Amantius, alsmede met zijn zuster Vinciana en met Adeltrudis. Hij stichtte, samen met zijn zuster Vinciana, een kloostergemeenschap in Wintershoven (Belgisch Limburg) die een belangrijke rol in de evangelisering van Nederlands en Belgisch Limburg speelde.
Meer informatie op Heiligennet.

Bron afbeelding: Heiligennet .
26 maart De heilige Liudger, ook "Lüdger" (* 742) was een Nederlandse missionaris in het gebied der Friezen. Hij voltooide het werk waarvan evangeliepredikers als Willibrord en Bonifatius de grondleggers zijn geweest. Begin jaren '90 van de 8e eeuw kreeg Liudger op instigatie van koning Karel de Grote een nieuwe missietaak; de kerstening van het toen net gepacificeerde Saksenland. Hij stichtte de beroemde abdij in Werden (bij Essen) en werd in 805 de eerste bisschop van Münster. Een belangrijke rol in de verbreiding van Liudgers bekendheid heeft de genezing van de blinde bard Bernlef gespeeld. Hij stierf in 809 en is begraven in de Dom van Münster.
Meer informatie in Wikipedia en op Heiligennet.

Bron afbeelding: Ikonenmaler Alexander Stoljarov.
9 april De heilige Waltrudis (ook Waltertrudis) van Bergen (= Mons), België; abdis; † 688. Zij maakt deel uit van een geheel heilige familie en werd geboren rond het jaar 600. Waltrudis werd ten huwelijk geschonken aan de heilige Madelgaris, een hoge beambte aan het hof van koning Dagobert. Zij kregen vier kinderen die elk onder de heiligen worden gerekend: Landerik, de latere bisschop van Metz; Dentelijn, kort na zijn doopsel gestorven; Aldetrudis en tenslotte Madelberta. Zij weet haar man te bewegen om monnik te worden en bouwt zelf in de buurt van de huidige plaats Bergen (Mons) een klooster.
Meer informatie in Wikipedia en op Heiligennet.

Bron afbeelding: users.belgacom.net/waldetrudishalle/.
3 mei De heilige Ansfried, Ansfridus of Aufridus († 1010) was een edelman in het Heilig Roomse Rijk. Tot 995 was hij graaf van Hoei. Hij stichtte onder meer de abdij van Thorn. Na de dood van zijn vrouw in 994 werd hij op dringend verzoek bisschop van Utrecht. Omstreeks 1000 werd bij Amersfoort op zijn initiatief het benedictijnenklooster de Hohorst gesticht. Zijn vroomheid dwong veel respect af. Hij had zo'n gezag als bisschop dat zelfs de Noormannen bij hun strooptochten van 1006 en 1007 de plaats Utrecht zouden hebben gespaard. Later woonde hij vaak in een monnikencel bij Hohorst, later bekend als de Heiligenberg.
Meer informatie in Wikipedia.

Bron afbeelding: www.flickr.com/.
7 mei De heilige Domitianus († na 549) was de 10de bisschop van Maastricht. Hij bouwde vele kerken en was vooral om zijn vrijgevigheid voor de armen bekend en geliefd, zeker toen het land door een zware hongersnood werd getroffen. Aanvankelijk was hij bisschop van Tongeren, maar later werd de zetel overgeplaatst naar Maastricht. Daar is hij gestorven in het jaar 560. Zijn relieken werden overgebracht naar Hoei, waarmee hij een bijzondere band had en waardoor hij ook patroon van de stad werd. Domitianus nam deel aan het Concilie van Orleans, waar hij een rol vervulde in het bestrijden van de ketterij van Eutyches.
Meer informatie in Wikipedia.

Bron afbeelding: Wikipedia.
13 mei De heilige Servaas van Maastricht (ook: Servatius; † 384 ?) was de eerste bisschop van Tongeren en later van Maastricht en de oudst bekende bisschop in de Nederlanden. Hij is in de 4e eeuw geboren in Armenië en wordt genoemd als deelnemer aan het Concilie van Sardica (Sofia, Bulgarije) en van Rimini (359). Mogelijk verplaatste hij vanwege de dreigende verwoesting de bisschopszetel vanuit Tongeren naar Maastricht. Rond 550 bouwde bisschop Monulphus op de vermoedelijke plaats van het graf een stenen kerk. De crypte is een overblijfsel van deze eerste grafkerk, die de voorloper was van de huidige Sint-Servaasbasiliek.
Meer informatie in Wikipedia en op Heiligennet.

Bron afbeelding: www.eikonografos.com - used with permission.
15 mei De heilige Dymphna van Geel is een maagd-martelares) uit de zevende eeuw, waarschijnlijk geboren te Engeland. Zij ontvlucht haar vader en vestigt zich met haar biechtvader Gerebernus in de bossen in de Belgische Kempen. Hier leven beiden als kluizenaars en zorgen voor de armen en behoeftigen. Haar vader vindt haar daar terug en onthoofdt zelf zijn dochter. Haar relieken werden overgebracht naar Geel. Op haar graf deden zich genezingen voor en dat bracht pelgrims, vooral geesteszieken, naar Geel.
Meer informatie in Wikipedia en op Heiligennet.

Bron afbeelding: Orthodox Metropolitanate of Hong Kong.
28 mei De heilige Guillaume d'Orange (ook Guilhem of Wilhelmus van Oranje), kluizenaar; † 812. Hij was van moeders kant een kleinzoon van Karel Martel. Door Karel de Grote zou hij tot graaf van Toulouse en hertog van Aquitanië zijn benoemd; hij was ook de eerste graaf van Orange. Na het overlijden van zijn vrouw in 804 trok hij zich met enkele monniken terug in de eenzaamheid van Gellone (nu St-Guilhem-du-Désert).
Meer informatie in Wikipedia en op Heiligennet.

Bron afbeelding: Heiligennet
5 juni De heilige Bonifatius (geboortenaam Wynfreth of Winfried) is geboren in Zuidwest-Engeland (ca 672) en was een van de belangrijkste missionarissen en kerkhervormers in het Frankische rijk. Bonifatius werkte vijf jaar in Hessen, Thüringen en Friesland, daarna voornamelijk als kerkhervormer aan het werk in het Frankische rijk aan beide zijden van de Rijn. Als hoogbejaarde kerkelijk leider trok hij in 754 alsnog met een gevolg, militairen en bewakers opnieuw naar Friesland. Hij doopte daar grote aantallen Friezen. Op 5 juni 754 werd hij gedood, samen met zijn 52 metgezellen, onder wie zijn hulpbisschop Eoban. Aanvankelijk werd zijn stoffelijk overschot overgebracht naar de St.-Salvatorkerk in Utrecht; later is hij bijgezet in de crypte van de domkerk te Fulda.
Meer informatie in Wikipedia, op Heiligennet.

Bron afbeelding: De besloten tuin.
12 juni De heilige Odulphus († Utrecht, na 854) was een benedictijn en missionaris uit het einde van de 8e en begin 9e eeuw. Odulphus werd geboren te Oirschot (tegenwoordig Best) en verwierf naam als Apostel der Friezen. Bisschop Frederik van Utrecht zond Odulphus uit naar Friesland waar hij het werk van zijn voorlopers Willibrord, Bonifatius en Liudger voortzette. In Stavoren stichtte Odulphus de later naar hem vernoemde Sint-Odulphusabdij. Volgens zijn hagiografie trad Odulphus op tegen ketterijen.
Meer informatie in Wikipedia en op Heiligennet.

Bron afbeelding: Silouan Medema.
12 juni De heilige Cunera van Rhenen is een maagd en martelares uit de 4e eeuw. Toen de heilige Ursula van Keulen en haar tienduizend maagden in de vierde eeuw bij Keulen werden overvallen door de Hunnen, werd Cunera - een prinses uit York - gered door de Friese koning Radboud, die haar meenam naar zijn kasteel Prattenburg te Rhenen. Hier werd zij later, op 28 oktober 340, vermoord. De Utrechtse bisschop Sint Willibrord liet Cunera drie eeuwen later bijzetten in de kerk van Rhenen (12 juni).
Meer informatie in Wikipedia en op Heiligennet.

Bron afbeelding: parochie H.Nikolaas van Myra, Amsterdam.
17 juni De heilige Alena van Dilbeek (+ 640), ook Alena van Vorst genoemd, is een martelares uit de 7de eeuw. Zij was de dochter van de Frankische vorst Levold, die in het bezit was van Dilbeek en christenen vervolgde. Alene liet zich dopen zonder medeweten van haar heidense ouders en werd door de wachters van haar vader betrapt en meegevoerd. Daarbij hield ze zich krampachtig vast aan een boom, zodat de wachters haar arm afrukten, met haar dood tot gevolg. De relieken van Alena rusten in een kapelletje van de parochiekerk van Vorst (B).
Meer informatie in Wikipedia.

Bron afbeelding: Pre-Schism Orthodox Saints.

21 juni De heilige Engelmundus van Velzen († ca 739) behoorde tot de medewerkers van Sint-Willibrord, mogelijk zelfs tot zijn eerste metgezellen. Hij predikte het Evangelie in Kennemerland.
Meer informatie in Wikipedia en bij het Meertensinstituut.

Bron afbeelding: The Orthodox Pages.
24 juni De heilige Rombout (ook Rombaud, Rombaut, Rumold of Rumoldus) van Mechelen, België; kluizenaar & martelaar; † 775. Afkomstig uit Ierland; vestigde zich als kluizenaar in Vlaanderen, waar hij in 775 werd vermoord. Feest op 24 juni en op 1 (bisdom Mechelen-Brussel) & 3 juli (in Ierland). Hij is patroon van de stad Mechelen en het aartsbisdom Mechelen-Brussel.
Meer informatie in Wikipedia en op Heiligennet.

Bron afbeelding: Heiligennet
25 juni De heilige Adelbert (of Adelbertus of Adalbert) († 740) was diaken en geloofsverkondiger in Holland. Hij was, evenals Willibrord, een leerling geweest van Sint-Egbert van Rathmelsigi en zou met Willibrord vanuit Ierland de overtocht hebben gemaakt. te vertellen wat Adelbert thuis in Engeland is gaan doen. Op de plaats waar men hem begroef, verrees later de Benedictijner abdij. van Egmond.
Meer informatie in Wikipedia en op Heiligennet.

Bron afbeelding: The Orthodox Pages.
14 juli De heilige bisschop Marcellinus (eigenlijk Marchelm) van Deventer († 762) predikte het Evangelie in Coevorden en Oldenzaal.
Meer informatie in Wikipedia en op Heiligennet.

Bron afbeelding: www.flickr.com
15 juli De heilige Plechelmus of Pleghelm, achtste eeuw, Ierland / Northumbria was een monnik, bisschop en als missionaris werkzaam in het Frankische Nederland en het Duitse grensgebied.
Meer informatie in Wikipedia en op Heiligennet.

Bron afbeelding: www.nana-meeuw.nl.
16 juli Monulphus van Maastricht († 16 juli 578/97 of 599, Maastricht) was bisschop van Maastricht. Omdat de bisschopszetel later naar Luik werd verplaatst geldt hij ook als bisschop van Luik.
Meer informatie in Wikipedia.

Bron afbeelding: www.flickr.com.
16 juli Gondulphus van Maastricht, soms ook Gondulphus van Tongeren († 607 of na 614) was bisschop van Maastricht. Hij wordt doorgaans tezamen met bisschop Monulphus van Maastricht op 16 juli als heilige vereerd.
Meer informatie in Wikipedia.

Bron afbeelding: www.flickr.com.
17 juli De heilige Fredegand of Fregaut van Dorne († ca 740) was geboren in Ierland en was een leerling van de H. Foillan. Hij werd monnik en later abt van de abdij van Kerkedor te Deurne (Antwerpen). Een andere traditie rekent hem tot het gezelschap van Sint Willibrord.
Meer informatie in Heiligennet.

Bron afbeelding: Heiligennet.
18 juli Frederik werd rond 780 geboren in Friesland en zou een kleinzoon zijn van de Friese koning Radboud. Hij is waarschijnlijk gestorven op 18 juli 838; zeker is in ieder geval dat hij is vermoord. Hij werkte als zendeling, voornamelijk in de noordelijke gebieden van het bisdom Utrecht. Na de dood van Ricfried in 815/816 werd Frederik tot bisschop van Utrecht gekozen. Hij werd bekend om zijn vroomheid en eruditie. Hij werd begraven in de Sint-Salvatorkerk in Utrecht.
Meer informatie in Wikipedia en op Heiligennet.

Bron afbeelding: Clare's Catholic Clutter.
19 juli Bernulphus, ook genaamd Bernold, Bernoldus of Bernulf (gestorven in Utrecht, 19 juli 1054) was bisschop van Utrecht van 1027 tot 1054. Hij wordt als heilige vereerd en is de patroonheilige van Oosterbeek.
Meer informatie in Wikipedia en op Heiligennet.

Bron afbeelding: www.flickr.com.
5 aug. De heilige Abel († 764) was waarschijnlijk van Schotse afkomst en vergezelde de H.Bonifatius bij zijn kerstening van Friesland. Tijdens het concilie van Soissons in maart 744 stelde Bonifatius hem aan tot bisschop van Reims. Hij trok zich later terug in de abdij van Lobbes (België) en werd er monnik. Nadien werd hij er abt en stierf er in 764.
Meer informatie in Wikipedia (NL) , Wikipedia (EN) en op Heiligennet.

Bron afbeelding: Wikipedia
13 aug De heilige Wigbert van Rathmelsigi, of Sint-Wigbertus, was een benedictijner monnik die in de zevende eeuw het Evangelie predikte in de Lage Landen. Wegens de aanhoudende strijd tussen de Friezen en de Franken moest hij zijn arbeid echter beëindigen en naar Ierland terugkeren, waar hij enkele jaren later is gestorven. Met Sint-Egbertus is hij de leraar geweest van Sint-Willibrord, die in 691 met meer zichtbaar succes het werk van Wigbert weer heeft opgepakt.
Meer informatie in Wikipedia.

Bron afbeelding: Pylgeralmanak.
14 aug De heilige Werenfried van Elst of Sint-Werenfridus († 14 augustus 760) was een Ierse prediker die in de 7e en 8e eeuw in Fresia citerior, ongeveer het huidige Holland, en de Betuwe het christendom predikte.
Meer informatie in Wikipedia.

Bron afbeelding: www.flickr.com.

17 aug De heilige Jeroen van Noordwijk († 856) was een priester uit Schotland. Hij kwam naar Nederland, om het evangelie te verspreiden. In 856 landden de Vikingen op het strand van Noordwijk. Jeroen weigerde te offeren aan hun goden, waarna hij werd onthoofd. Hij werd begraven in de duinen bij Noordwijk en later bijgezet in de abdij van Egmond.
Meer informatie in Wikipedia en op Heiligennet.

Bron afbeelding: www.flickr.com.
Meer informatie:
  The pre-schism saints of Belgium
  Heiligen van Nederland