Muziek Kollumerpomp

Een site met muziek die gebruikt wordt in de Orthodoxe kapel van de Heilige Panteleimon te Kollumerpomp. Van onderstaande stukken kunt u de bladmuziek downloaden (klik dan op pdf). Een aantal stukken kunt u ook in Capella (.cap) en midi (.mid) downloaden. In de korte Handleiding Capella-bestanden en Handleiding midi-bestanden staat hoe u deze bestanden kunt afspelen.

Als u op een link klikt, wordt het bestand meestal meteen op uw computer opgeslagen (vaak in de map "Downloads") . Zo niet, klik dan met de rechtermuisknop op pdf, cap of midi, kies dan "Doel opslaan als" of "Koppeling opslaan als" en sla het bestand op in een map op uw eigen computer.


 

 
 
Oktoich zondag
pdf  Heer ik roep - toon 1-8    
pdf  Kanon Opstanding - toon 1
pdf  Kanon Opstanding - toon 2
pdf  cap  midi  Kanon Opstanding - toon 3
pdf  Kanon Opstanding - toon 4
pdf  Kanon Opstanding - toon 5
pdf  Kanon Opstanding - toon 6
pdf  Kanon Opstanding - toon 7
pdf  Kanon Opstanding - toon 8
 
Triodion
pdf  cap  midi  Zondag Verloren Zoon - sedalen
pdf                Zaligsprekingen (VGG)
pdf  cap  midi  Groot Prokimen (VGG)
pdf  cap  midi  Nu dienen . . .
pdf  cap  midi  Proeft en ziet. . . (kinonikon)
pdf  cap  midi  Canon Palmpasen
 
Grote en Heilige Week
pdf                Alleluia toon 8 (blz. 34)
pdf                Terwijl de roemrijke Leerlingen (blz. 34)
pdf                Ere zij uw lankmoedigheid ... (Evangelielezingen, blz. 34 e.v.)
pdf                Kathismazangen (Sedalen, blz. 37-46)   Niet klaar
pdf                Kanon (Triodion van Kosmas, blz. 50-54)
pdf                De moordenaar (Exapostilarion, blz. 55)
pdf                 
pdf                Prokimens en Alleluia Goede Vrijdag (blz. 70-72)
pdf                De ee'dle Josef (blz. 74-78)
pdf                 
pdf                Glorificaties Grote Zaterdag (blz. 131)
pdf                Prokimen Grote Zaterdag (blz. 132-133)
 
PASEN
pdf  cap  midi  Paastropaar
pdf  cap         Paascanon (blz. 138-156)
pdf                Exapostilarion (blz. 156-157)
pdf  cap         Paasstichieren (blz. 158-162)
 
Hemelvaart
pdf  cap  midi  Kanon Hemelvaart
 
K e r s t m i s
pdf  cap  midi  Kanon Kerstmis
pdf                Kanon Kerstmis - 9e Ode
pdf                Dat hemel en aarde . . (1e stichier litie)
pdf                Tropaar & kondak van Kerstmis
pdf  cap  midi  God is met ons (Grote Completen)
 
Theofanie
pdf  Kanon Theofanie
pdf  Stichieren Grote waterwijding
 
Ontmoeting
pdf  cap  midi  Kanon Ontmoeting
 
Ontslaping
pdf  cap  midi  Ontslaping - 9e irmos
pdf  cap  midi  Ontslaping - exapostilarion
 
Algemeen
pdf                Polyleos ("Looft de Naam des Heren...")    
pdf                1e en 2e Antifoon van de Liturgie (schema)
pdf  cap  midi  Communiezang  
pdf  cap  midi  Psalm 103 (Vespers)  
pdf  cap  midi  Welzalig de mens (Rostov)  
pdf  cap  midi  Vesperhymne  
      Meer Nederlandstalige kerkmuziek

Koormap IPOK

Liturgie
pdf  cap  midi  1C Vredeslitanie - AntiochiŽ
pdf  cap  midi 1D Vredeslitanie - S. Boije Lewes
pdf  cap  midi 4A 2e Antifoon
pdf  cap  midi 6G Zaligsprekingen - Sarov mel. - bew.: J.W. Lucassen-Bos
pdf  cap  midi 9C Alleluia
pdf  cap  midi 16A Vragende Litanie
pdf  cap  midi 19G Eucharistische Canon - arch. Adriaan
pdf  cap  midi23D Onze Vader - A.D. Šeremetev
pdf  cap  midi 24A Communiezang zaterdag - S. Trubačev
pdf  cap  midi 25A Wij hebben geen andere hulp
pdf  cap  midi 25B Om de werkelijkheid
pdf  cap  midi 25C Psalm 33 - bew.: J.W. Lucassen-Bos
pdf  cap  midi 25E Toegewijde Beschermster
pdf  cap  midi 25F Tropaar Ikoon MG Bogoljubskaja (nieuwe versie)
pdf  cap  midi 25G Concert in toon 6
Heilige Liturgie - James Chater
pdf  cap  midi C1 1. Vredeslitanie
pdf  cap  midi C2 2. Eerste antifoon
pdf  cap  midi C3 3. Kleine litanie & tweede antifoon
pdf  cap  midi C3 4. Zaligsprekingen
pdf  cap  midi C3 5. Trisagion (Pskov)
Begrafenis     (20 maart 2009)
pdf  cap  midi   Begrafenisdienst (volledig - 32 blz.)
Bisschoppelijke Liturgie
pdf  cap  midi B1 Waarlijk U zaligprijzen
pdf  cap  midi B2 Ton Despotin
pdf  cap  midi B4 Is polla eti Despota
pdf  cap  midi B5 Trisagion (bisschoppelijk; Slavische traditie)
Diversen
pdf  cap  midi   Hemelse Koning, toon 6 (Muziekdag Utrecht)
pdf  cap  midi   Concert in toon 6: Kostbaar is de dood van uw heiligen
pdf  cap  midi   Mnogaja Ljeta (Titov)
pdf  cap  midi   Verheug U Maagd - Znamenni (bewerking: James Chater).
pdf  cap  midi    Christus is opgestaan (Wit-Russisch)
pdf  cap  midi    Psalm 33 (bew.: archim. Matfej)
pdf  cap  midi    Verheug U, Maagd (klein znamenny, toon 4)
Huwelijk
pdf  cap  midi   Groot Prokimen: Kostbare kronen ...
Vespers
pdf  cap  midi V2 Welzalig de mens (Rostovskoje)
pdf  cap  midi V3a Vesperhymne
pdf  cap  midi V3b Vesperhymne: Vriend'lijk Licht
pdf  cap  midi V4a Lofzang van Simeon
pdf  cap  midi V4b Cantiek van Simeon
pdf  cap  midi V4c Lofzang van Simeon (Lvovsky) - muziekcommissie VvO
pdf  cap  midi V6 Onder uw hoede


Archief  "Vrienden van het Orthodoxe Woord"

Archief kerkmuziek van James Chater.
Liturgiemap VvO

Liturgiemap

De muziekcommissie van de Vereniging van Orthodoxen "H. Nikolaas van Myra" heeft een map met de gezongen delen van de Goddelijke Liturgie uitgegeven. De door metropoliet Panteleimon, aartsbisschop Simon en aartsbisschop Serge ingestelde vertaalcommissie heeft de teksten vertaald. In de jaren daarna is deze vertaling op muziek gezet en zingbaar gemaakt tijdens de muziekdagen van de Vereniging van Orthodoxen (onder leiding van aartspriester Michael Fortounatto en Annemarie de Visser).Inhoudsopgave
Nr.

1
 
2
3
4
5
 
 
6
 
 
 
 
 
7
8
 
 
9
 
10
11
12
 
13
14
15
 
 
 
 
 
16
17
18
 
19
 
 
 
 
 
20
 
 
21
22
23
 
 
24
25
26
27
 
28
 
29
 
 

 

a
b
 
 
 
a
b
c
a
b
c
d
e
f
 
a
b
c
a
b
 
 
a
b
 
 
a
b
c
 
e
f
 
 
a
b
a
b
c
 
e
f
a
b
c
 
 
a
b
c
 
 
 
a
b
a
b
a
b
 

Titel

Vredeslitanie
 
1e Antifoon
1e Kleine Litanie
2e Antifoon
Eniggeboren Zoon
 
 
Zaligsprekingen
 
 
 
 
 
Kleine Intocht
Trisagion
 
 
Alleluja
 
Evangelielezing
Dringende Litanie
Ontslapenenlitanie
 
Katechumenenlitanie
Gelovigenlitanie
Cherubijnen Hymne
 
 
 
 
 
Vragende Litanie
Vredeswens / Vredeskus
Geloofsbelijdenis
 
Eucharistische Kanon
 
 
 
 
 
Waarlijk, het is waardig
 
 
En allen
Vragende Litanie
Onze Vader
 
 
Eťn is Heilig
Communievers
Gezegend Hij die komt
Communiegezang
 
Wij hebben het Ware Licht
 
De Naam des Heren
 
 

Komponist

Traditioneel
S. Smolenski
Traditioneel
Traditioneel
Traditioneel
Toon 2
Toon 6 / Klein Znameni
Toon 7
Toon 1
Toon 4
Toon 6 Podoben. Optina Klooster    
Moskouse melodie
P. Mironositski
A. Gretsjaninov
Traditioneel
Traditioneel
Griekse melodie
M. Strokin
Toon 1 / Kiev
Toon 1 t/m 8 / Znameni
Traditioneel
Traditioneel
Traditioneel
A. Archangelski
Traditioneel
Traditioneel
Staro-Simonovskaja
A. Fatejev
A. Kastorski
A. Kastorski
D. Bortnjanski / no. 5
G. Lvovski
Traditioneel
Traditioneel
Traditioneel
M.E. Kovalevski
Archimandriet Feofan
M.M. Osorgin
M.E. Kovalevski
A.W. Kastorski / Servische melodie
A. Archangelski
Parochie St. Hubert
Toon 1 Podoben
Toon 2 Podoben
Toon 3
Traditioneel
Traditioneel
Traditioneel
N.A. Rimski-Korsakov
N.N. Kedrov
Traditioneel
Traditioneel
Traditioneel
Traditioneel
Melodie 'Rechtvaardige Jozef'
Traditioneel
Toon 2 / Kiev
V. Michael Fortounatto
Traditioneel
 

Sluiten